Doing business in Turkey 2013 (PwC)

PwC ziņojums par uzņēmējdarbības vidi un iespējām Turcijā (2013) šeit.