Deviņos mēnešos pieaug gan kravu, gan pasažieru pārvadājumi

2018.gada 3.decembris.

Pieaug kravu pārvadājumi pa dzelzceļu un ar autotransportu

2018. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017. gada deviņiem mēnešiem, ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāto kravu apjoms ir pieaudzis par 7,6 miljoniem tonnu jeb 8,6 %, bet kravu apgrozība1 - par 5,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu pieauga par 2,8 miljoniem tonnu jeb 8,4 %, bet kravu apgrozība - par 15,7 %. Ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms pieauga par 5,4 miljoniem tonnu jeb 10,6 %, bet kravu apgrozība samazinājās par 1,7 %. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēto naftas produktu apjoms un kravu apgrozība samazinājās par 23,4 %.

Ostās pieaug kravu apgrozījums

No Latvijas ostām 2018. gada deviņos mēnešos nosūtīja un ostās saņēma 48,7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 2,1 % vairāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 26,7 miljoni tonnu, par 4,8 % vairāk, Ventspils ostā - 15,1 miljons tonnu jeb par 7 % mazāk, Liepājas ostā - 5,5 miljoni tonnu jeb par 16,2 % vairāk, bet mazajās ostās - 1,4 miljoni tonnu, par 12,8 % vairāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos.

No ostām nosūtīja 42 miljonus tonnu kravu, kas ir par 0,2 % mazāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos. Kuģos iekrauto ogļu apjoms pieauga par 0,6 miljoniem tonnu jeb 4,1 %, kokmateriālu apjoms - par 41,8 %, kravu konteineros un mobilo kravu apjoms attiecīgi par 11,7 % un 14,8 %. Savukārt naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 2,2 miljoniem tonnu jeb 19,3 %.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 19,8 %. No kuģiem izkrauto kravu konteineros apjoms saglabājās iepriekšējā gada līmenī (samazinājums par 0,2 %), mobilo kravu apjoms pieauga par 9,5 %, bet naftas produktu izkraušanas apjoms - par 13,3 %.

Lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 18,9 tūkstošus tonnu kravu, kas ir par 14,8 % vairāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos.

Pasažieru skaits pieaug ostās un lidostā, sauszemes pārvadājumos saglabājas iepriekšējā gada līmenī

2018. gada deviņos mēnešos ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 179,9 miljonus pasažieru, par 0,3 % mazāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 4,6 %, bet ar regulāras satiksmes autobusiem un ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits samazinājās attiecīgi par 0,4 % un 1,2 %.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 833,7 tūkstoši pasažieru, kas ir par 8,3 % vairāk nekā 2017. gada deviņos mēnešos.

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 74,7 tūkstoši pasažieru jeb par 10,5 % mazāk nekā pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā.

Lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 5,4 miljoni pasažieru, kas ir par 16,8 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem.

Plašāka informācija par transporta statistiku Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļās Kravu pārvadājumi un Pasažieru pārvadājumi

Metodoloģiskie skaidrojumi

Kravu apgrozību sauszemes un cauruļvadu transportā aprēķina tonnkilometros, summējot katras pārvadātās kravas partijas svara (tonnās) un tās pārvadājuma attāluma (kilometros) reizinājumus. Tonnkilometrs (tkm) - transporta mērvienība, kas raksturo vienas tonnas preču pārvadājumu viena kilometra attālumā.

Mediju jautājumi:

Komunikācijas daļa

E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv

Tālr.: 67366621, 27880666

www.twitter.com/CSP_Latvija

www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:

Edīte Miezīte

Transporta un tūrisma statistikas daļa

E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv

Tālr.: 67366810