Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Ķīnas Tautas Republikā (Uhaņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus piedalīties konferencē Wuhan International Economic and Trade Conference, kas norisināsies Wuhan Intercontinental Center Ķīnas Tautas Republikā, laika posmā no 2019. gada 28. līdz 30.maijam Uhaņā (Wuhan).

Wuhan International Economic and Trade Conference organizē Uhaņas pilsētas pašvaldība, Uhaņas Investīciju veicināšanas aģentūra un Ķīnas Tautas Republikas Tirdzniecības ministrija. Konferences ietvaros notiks tikšanās ar uzņēmumiem, kuri strādā augsto tehnoloģiju, medicīnas un veselības, e-komercijas un starptautiskās tirdzniecības nozarēs. Konference pulcēs vairāk nekā 400 dalībniekus no Ķīnas, kā arī vairāk nekā 100 starptautiskos dalībniekus. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Konferences laikā plānots apmeklēt arī 3 augsto tehnoloģiju parkus:

  • Wuhan East Lake High-tech Development Zone
  • Wuhan Economic Development Zone
  • Wuhan Lingkong Port Economic Development Zone.

Šajos tehnoloģiju parkos strādā vairāk nekā 2000 starptautiski augsto tehnoloģiju uzņēmumi tādās nozarēs kā biomedicīna, medicīnas iekārtu ražošana, bio-lauksaimniecība u.c. 8 no šiem uzņēmumiem atrodas arī Fortune 500 sarakstā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta balstoties uz Sestā Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu līderu samita 16+1 laikā parakstīto trīspusējo sadarbības memorandu starp pasaulē lielāko gēnu sekvencēšanas organizāciju no Ķīnas – BGI, Uhaņas Nacionālo bioindustriju bāzi (Wuhan National Bio-industry Base) un Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, kas paredz sadarbību dzīvības zinātņu un tehnoloģiju parka izveidošanā Latvijā.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma
28.05. – Dalībnieku ielidošana;
29.05.-30.05. – Dalība Wuhan International Economic and Trade Conference un dalība B2B pasākumā;

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ģirts Blumers, nodaļas vadītājs
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469
E-pasts: girts.blumers [at] liaa.gov.lv

Rolando Huapaija-Delgado, vecākais investīciju projektu vadītājs
Investīciju piesaistes nodaļa
Investīciju projektu departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039473
E-pasts: rolando.huapaija [at] liaa.gov.lv