Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Čehijā (Prāgā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Čehijā un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Čehijā aicina Latvijas pārtikas, kosmētikas un būvniecības uzņēmējus piedalīties tirdzniecības misijā Čehijā, kas norisināsies 2019. gada 24.-26. aprīlim Prāgā!

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Čehijas nozaru uzņēmējiem un iepircējiem, asociāciju, biedrību un klasteru pārstāvjiem.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Čehijas uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti biznesa forumā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Čehijas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas produktu atpazīstamību Čehijā un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

24.04 Ierašanās Prāgā un vakara pieņemšana
25.04 9:00-11:00 Darba seminārs
25.04 11:00- 17:00 Uzņēmēju divpusējas tikšanās, organizāciju, uzņēmumu apmeklējumi
26.04 9:00- 17:00 Uzņēmēju individuālās tikšanās un atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 150 – 200 EUR, viesnīca 100 – 150 EUR / nakts.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde [at] liaa.gov.lv