Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Apvienotajā Karalistē (Glazgovā, Skotijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas daudznozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Apvienotajā Karalistē, kas norisināsies no 2018. gada 26. – 29. novembrim Glazgovā, Skotijā!

Potenciālo Skotijas sadarbības partneru izvēle notiks, apzinot Latvijas uzņēmēju intereses un vajadzības. Tirdzniecības misijā plānota līdz 3 Latvijas uzņēmumu dalība (ne vairāk kā 2 pārstāvji no katra uzņēmuma), kam jau ir eksporta pieredze, vēlams Lielbritānijā.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:
Pirmdien, 26.11.
Ielidošana Glazgovā, reģistrēšanās viesnīcā
Otrdiena, 27.11.
9:00 - 12:00 Individuālās tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem
12:00 - 15:00 Biznesa pusdienas "Celebrating Latvia's Centenary" Glazgovā (Piedalīsies LR vēstniece Lielbritānijā, Latvijas goda konsuli Glazgovā un Edinburgā, Skotijas uzņēmumi, kuri strādā Latvijā un latviešu uzņēmēji Skotijā)
15:00 – 18:00 Individuālās tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem
19:00 Kopīgas vakariņas Glazgovā
Trešdien, 28.11.
Individuālās tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem
Ceturtdien, 29.11.
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni EUR 200 no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus).

Izmaksās iekļauta:

  • Dalība biznesa pusdienās;
  • Konsultanta maksa par individuālo tikšanos organizēšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Agnija Tračuma, Projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28876441
E-pasts: agnija.tracuma [at] liaa.gov.lv

Guntis Rubīns, LIAA pārstāvniecības Lielbritānijā vadītājs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Lielbritānijā
Adrese: Embassy of Latvia in London
45 Nottingham Place, London, W1U 5LY, United Kingdom
Tālrunis: +44 2075631611
Fakss: +44 2073120042
Mobilais t.: +44 7943459209
E-pasts: guntis.rubins [at] liaa.gov.lv