Būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina būvniecības sektora uzņēmumus 2015. gada 21. maijā doties uz Stokholmu, lai tiktos ar vietējiem būvniecības sektora uzņēmumiem.

Potenciālo Zviedrijas partneru/dalībnieku izvēle notiks apzinot Latvijas uzņēmēju intereses un vajadzības. Plānots uzrunāt un uz tikšanos aicināt Zviedrijas nekustamo īpašumu attīstītājus, arhitektu birojus, būvmateriālu tirgotājus, būvkompānijas u.c. līdzīga profila uzņēmumus. Pasākuma programmas galējā versija tiks precizēta.

Tirdzniecības misijā plānota dalība ne vairāk kā 10 uzņēmumiem no Latvijas. Ja dalībai pieteiksies vairāk pretendentu nekā plānots, tad uzņēmumi tiks atlasīti, balstoties uz iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī aviobiļešu rezervēšanu.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), maksu par dalību tirdzniecības misijā, kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu tirdzniecības misijas vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem ir jābūt noslēgtam līgumam ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

Kontaktinformācija:
Kaspars Abiks, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
Fakss: +371 67039401
E-pasts: kaspars [dot] abiks [at] liaa [dot] gov [dot] lvDalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.