Business Culture in Japan – prezentācija par biznesa komunikāciju ar sadarbības partneriem Japānā (2018)

Business Culture in Japan – prezentācija par biznesa komunikāciju ar sadarbības partneriem Japānā (angļu val.) (2018)