"Brexit" aktualitātes

"Brexit" makroekonomiskā ietekme un riski Latvijas Banka, 2018. gada janvāris

"Brexit" "bez vienošanās" ietekme uz Latvijas maksājumu jomu Latvijas Banka, 2018. gada janvāris

"Brexit" ietekme uz preču muitošanu Valsts ieņēmumu dienests, 2018. gada janvāris

www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas “Brexit” vietne

www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/brexit – Eiropas Parlamenta “Brexit” vietne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES: rīcības plāns, lai mazinātu “Brexit” bez vienošanās negatīvo ietekmi – Eiropas Parlamenta paziņojums, 2019. gada marts

How to prepare if the UK leaves the EU with no deal – Apvienotās Karalistes valdības infomācija par gatavošanos plānam gadījumā, ja "Brexit" notiek "bez vienošanās"