Būvniecības sektora tirdzniecības misija uz Zviedriju (Malmi)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Zviedriju (Malmi) 2019. gada 10. aprīlī!

Tirdzniecības misija tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas goda konsulu Skones reģionā un Dienvidzviedrijas tirdzniecības kameru. Kontaktbirža tiek organizēta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi (ne vairāk kā 2 pārstāvji no katra uzņēmuma), kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

07:45 – 08:25 Lidojums ar avioreisu BT131, Rīga (RIX) – Kastrup (CPH)
09:30 – 10:00 Zviedrijas uzņēmumu prezentācijas (tirgus tendences un aktualitātes)
10:00 – 13:30 Kontaktbirža
13:30 – 14.30 Pusdienas
15.00 – 17.00 Būvprojekta apmeklējums (tiks precizēts)
19.30 – 22.00 Lidojums ar avioreisu BT140, Kastrup (CPH) – Rīga (RIX)

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, dienas nauda), kā arī ar avioreisa rezervēšanas un citām izmaksām.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni EUR 100 no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Izmaksās iekļauta:

  • Telpu īre Malmē;
  • Mikroautobusa noma;
  • Kafijas pauze un pusdienas Malmē;
  • Degviela;
  • Tilta nodeva.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv