Būvniecības sektora tirdzniecības misija izstādēs "BAU 2019" laikā Vācijā (Minhenē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā starptautiskās izstādēs "BAU 2019" laikā. Tirdzniecības misija norisināsies 2019. gada 13.-18. janvārī Minhenē, Vācijā.

Izstāde "BAU" ir lielākā Vācijas būvniecības un būvmateriālu ražotāju izstāde, kura norisinās reizi divos gados kopš 1964.gada. Šī izstāde tiek uzskatīta ne tikai par lielāko Vācijā, bet par vienu no lielākajām nozares izstādēm Eiropā. Ik gadu izstādē piedalās aptuveni 2000 būvniecības sektora uzņēmumu no vairāk nekā 40 valstīm, savukārt apmeklētāju skaits sasniedz 250 tūkstošus, ik gadu pieaugot viesu skaitam no ārvalstīm.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

13.01
Biznesa brokastis kopā ar Latvijas diasporas pārstāvjiem Minhenē, kuri ikdienā saskaras ar būvniecības nozari (laiks tiks precizēts)
11.00 LIAA un Minhenes latviešu biedrības uzrunas
11.15 – 12.30 Latvijas uzņēmēju tīklošanās ar diasporas pārstāvjiem
14.01 – 18.01. Izstādes "BAU 2019" apmeklējums

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv