Būvniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā (Malmi) un Dānijā (Kopenhāgenā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina būvniecības nozares uzņēmumus no 2018. gada 26.septembra līdz 27. septembrim  doties tirdzniecības misijā uz Malmi un Kopenhāgenu!

Potenciālo Dānijas un Zviedrijas sadarbības partneru izvēle notiks, apzinot Latvijas uzņēmēju intereses un vajadzības. Plānots uzrunāt un uz kontaktbiržu aicināt Zviedrijas un Dānijas nekustamo īpašumu attīstītājus, arhitektu birojus, būvmateriālu tirgotājus, būvkompānijas u.c.

Tirdzniecības misijā plānota 10 Latvijas uzņēmumu dalība (ne vairāk kā 2 pārstāvji no katra uzņēmuma).

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

Trešdiena, 26.09.2018.
 • Izlidošana no Rīgas uz Kopenhāgenu, izbraukšana uz Malmi
 • Prezentācijas par Dienvidzviedrijas būvniecības aktivitātēm
 • Kontaktbirža ar Zviedrijas būvniecības uzņēmumiem
 • Būvniecības objekta apmeklējums
 • Izbraukšana uz Kopenhāgenu, kopīgas vakariņas
Ceturdiena, 27.09.2018.
 • Prezentācija par būvniecības tendencēm Dānijā (Latvijas Vēstniecības Dānijā telpās)
 • Kontaktbirža ar Dānijas būvniecības uzņēmumiem
 • Būvniecības objekta apmeklējums
 • Izlidošana uz Rīgu

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni EUR 250 no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Izmaksās iekļauta:

 • Telpu īre Malmē;
 • Mikroautobusa noma;
 • Kopīgas vakariņas Kopenhāgenā;
 • Kafijas pauze Malmē un Kopenhāgenā;
 • Degviela;
 • Tilta nodeva.

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Par iespējām saņemt finansiālu atbalstu transporta izdevumiem Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, lūgums interesēties zvanot vai rakstot uz zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv