Atvieglo prasības Altum īstermiņa eksporta kredītu garantiju saņemšanai

26.09.2017.

Ministru kabineta 26. septembra sēdē apstiprināti grozījumi ES fondu atbalsta programmā, kuras ietvaros komersanti un atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt Altum īstermiņa eksporta kredīta garantijas, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Grozījumu mērķis ir atvieglot garantiju sniegšanu, paplašināt potenciālo garantiju saņēmēju loku un pagarināt atbalsta programmas darbības termiņu.

Ministrijā skaidro, ka ar šiem grozījumiem no atbalsta programmas nosacījumiem tiek dzēstas prasības attiecībā uz eksportēto preču un pakalpojumu izcelsmi. Šobrīd noteikts, ka precei, par kuru eksporta darījumiem Altum piešķir eksporta kredītu garantiju, jābūt ražotai Latvijā, vai, ja tās ražošanā ir iesaistītas vairākas valstis, Latvijā jābūt veiktai pēdējai būtiskākajai, ekonomiski pamatotai apstrādei vai pārstrādei, savukārt pakalpojumu sniegšanai jāizmanto Latvijas komersantu darba spēku vai aktīvus. «Minētās prasības ierobežo Latvijas eksportējošus uzņēmumus saņemt īstermiņa eksporta kredītu garantijas un nelabvēlīgi ietekmē Latvijas eksportētāju konkurētspējas priekšrocības, turklāt minētās normas atsevišķos gadījumos ir arī administratīvi sarežģīti piemērot. Tāpēc Ekonomikas ministrija rosināja dzēst prasību attiecībā uz eksportēto preču un pakalpojumu izcelsmi, taču saglabāt prasību par to, ka saimnieciskās darbības veicējam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā,» norāda Ekonomikas ministrijā.

Tāpat turpmāk īstermiņa eksporta garantijas varēs saņemt ne tikai mazie un vidējie komersanti, bet arī lielie komersanti, savukārt atbalsta programmas darbības termiņš tiks pagarināts par diviem gadiem, t.i. uzņēmēji īstermiņa eksporta kredīta garantijas varēs saņemt līdz 2022. gada 31. decembrim.

Savukārt, attiecībā uz primāro lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem turpmāk garantiju sniegs par eksporta kredīta darījumiem, kuru atlikto maksājumu termiņš nebūs garāks par 547 dienām iepriekšējo 730 dienu vietā. Termiņš tiek samazināts saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas lēmumu.