Atcelts! Latvijas nacionālais stends "London Book Fair 2020" Lielbritānijā (Londonā)

Izstāde ir atcelta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Kultūras ministrija un Latvijas literatūras eksporta platforma "Latvian Literature" aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "London Book Fair 2020" Lielbritānijā, kas norisināsies 2019. gada 10.- 12. martā Londonā!

"London Book Fair" ir viena no nozīmīgākajām nozares izstādēm, kas pulcē izdevējus, literāros aģentus, autorus, grāmatu ilustratorus un dizainerus, digitālo risinājumu piedāvātājus, kā arī citus izdevējdarbības un poligrāfijas nozares pārstāvjus. Izstādi ik gadu apmeklē vairāk nekā 25 tūkstoši nozares profesionāļu no 135 pasaules valstīm, savukārt ar stendu piedalās vairāk nekā 1 000 uzņēmumu no 60 pasaules valstīm.

Latvijas dalības mērķis ir veicināt Latvijas grāmatniecības nozares atpazīstamību, kā arī jaunu kontaktu veidošanos, kas sekmētu Latvijas autoru darbu, kā arī Latvijas drukas produktu un digitālo risinājumu eksportu Lielbritānijas un citos anglofonajos tirgos.

2020. Latvijas stendam atvēlēta 20 mliela platība (stenda nr. 6E79).  Maksimālais stenda dalībnieku skaits – 10.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., t.sk. piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz de minimis atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Stenda dalībniekiem pašiem, vai, kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Lai saņemtu Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Cita svarīga informācija:

  • Stenda dizaina konceptu izstādās LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) un citām izmaksām.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26104095
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule [at] liaa.gov.lv