Ārzemju preses relīzes par Kazahstānas – Latvijas sadarbību

Ziņas Kazahstānas medijos un citos avotos saistībā ar Kazahstānas – Latvijas sadarbību:

Latvija – Kazahstāna. Viens otru papildinot («Латвия – Казахстан. Взаимодополняя друг-друга», Kazakhstan. The International Business Magazine, №6) (Ru, 2016)

Latvija. Mūsu Baltijas partneris («Латвия. Наш балтийский партнер», Kazakhstan. The International Business Magazine, №6) (Ru, 2016)

Bizness Latvijā jeb kas valsti padara pievilcīgu ārvalstu investoriem («Бизнес в Латвии или чем привлекательна страна для иностранных инвесторов», Total.kz) (Ru, 2016)

Latvija un Kazahstāna atrada izdevīgu saskares punktu («Латвия и Казахстан нашли выгодные точки соприкосновения», Total.kz) (Ru, 2016)

Kā izglāba Latvijas finanšu sistēmu («Как спасали финансовую систему Латвии», Total.kz) (Ru, 2016)

Latvijā darbojas 206 kompānijas ar kazahstānas kapitālu – eksperts («206 компаний с казахстанским капиталом работают в Латвии – эксперт», Total.kz) (Ru, 2016)

Latvija kazaha acīm: var dzīvot un strādāt («Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать», Total.kz) (Ru, 2016)

Latvieši Kostanajas apgabalā izveido 250 darbavietas («Латвийцы создали в Костанайской области 250 рабочих мест», Baltic-course.com) (Ru, 2016)

Kostanajas apgabala vadītājs tiekas ar Latvijas vēstnieku («Аким Костанайской области встретился с Послом Латвии», Kostanay.gov.kz) (Ru, 2016)

Veselības nozarē

Latvijas kolēģu pieredze («Опыт латвийских коллег», Республиканская газета «Новости здравоохранения», №10(154)) (Ru, 2016)

Prioritāte – medicīnas pakalpojumu kvalitāte («В приоритете – качество медицинских услуг», Республиканская газета «Новости здравоохранения», №9(153)) (Ru, 2016)

Latvijas kolēģu pieredze («Опыт латвийских коллег», Практический Врач, №4(30)) (Ru, 2016)