Arhitektūras un dizaina pakalpojumu sniedzēju kopstends izstādē "China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS)" Ķīnā (Pekinā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizē arhitektūras un dizaina pakalpojumu sniedzēju kopstendu un produkcijas prezentāciju, kas norisināsies 2018. gada 28. maijā - 1.jūnijā Pekinā, Ķīnā.

Aicinām pieteikties tos arhitektūras un dizaina pakalpojumu sniedzējus, kuri vēlās atrast partnerus Ķīnas Tautas Republikā.

Izstādes China Beijing International Fair for Trade in Services  organizatori izteikuši piedāvājumu Latvijai veidot kopstendu ar pārējām Baltijas valstīm, popularizējot arhitektūras un dizaina pakalpojumu sfēru.

No organizatoru puses stenda laukums tiek piedāvāts bez maksas, stenda kopējais vizuālais tēls tiek izstrādāts sadarbībā ar LIAA.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, eksponātu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem. Vairāk informācijas šeit.

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece [at] liaa.gov.lv