Dalība EXPO kā investīcija ekonomikas izaugsmei pēc pandēmijas

10.11.2020

Kaspars Rožkalns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors

“EXPO 2020” izstāde Dubaijā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada martam tiek plānota kā viens no pirmajiem pasaules mēroga notikumiem pēc Covid-19 pandēmijas. Lai gan organizatori ir pārliecināti, ka izstāde notiks ar apmeklētājiem, mēs par to nevaram būt pilnībā droši, tādēļ, gatavojoties dalībai, izskatīsim arī scenāriju par iespēju prezentēt Latviju attālināti.

Šogad aprit 85 gadi, kopš Latvija pirmo reizi piedalījās “World EXPO” izstādē Briselē. “World EXPO”, tāpat kā olimpiskās spēles, ir viens no būtiskākajiem vispasaules forumiem. Nākamgad tas pulcēs vairāk nekā 190 pasaules valstis un līdz pat 25 miljoniem apmeklētāju, tādēļ par to, vai Latvijai būtu jāpiedalās “EXPO 2020”, nevajadzētu šaubīties. “World EXPO” kritiķi parasti uzsver, ka šī izstāde ir kā milzīgs izklaides parks pieaugušajiem un tajā grūti sasniegt izmērāmus biznesa mērķus, tomēr jautājums vairāk ir par to, cik prasmīgi mēs kā valsts – uzņēmēji, zinātnieki, dažādu nozaru eksperti un valsts pārvaldē strādājošie – spēsim izmantot šo skatuvi, kura uzstāda augstas prasības, bet vienlaikus paver milzīgas iespējas.“World EXPO” uzņēmējiem ir kā olimpiāde, kurā realizēt savas ambiciozākās ieceres un sasniegt tādu auditoriju, kura ikdienā ir teju nesasniedzama.

Mums nav liela budžeta, bet ir daudz talantīgu cilvēku

Ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām partnerorganizācijām esam uzsākuši darbu pie Latvijas saturiskā piedāvājuma dalībai “EXPO 2020”. Lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu, aicinām uzņēmējus un citas ieinteresētās puses jau šobrīd vērsties LIAA ar saviem priekšlikumiem, kurus izvērtēsim un iespēju robežās iekļausim Latvijas kopējā piedāvājumā. Esam definējuši, ka Latvijas saturisko piedāvājumu EXPO vēlamies veidot ciešā sasaistē ar Latvijas valsts tēla vērtībām, kur centrālā ideja ir radošums. Mums nav liela budžeta, bet ir daudz talantīgu cilvēku, tādēļ ticu, ka, strādājot pie Latvijas stenda noformējuma, varam radīt ko unikālu un pārsteigt pasauli.

Kādēļ mums nepieciešams EXPO

Pasaules valstu sasniegumu izstādes “World EXPO” vēsture aizsākas 1851. gadā Londonā. Šīs iniciatīvas ideja bija prezentēt valstu sasniegumus un piedāvājumu starptautiskajā tirgū. Tieši EXPO pirmo reizi prezentēti tādi pasaules sasniegumi kā Eifeļa tornis, rentgena tehnoloģija, trauku mazgājamā mašīna, ar ūdeņradi darbināms dzinējs un daudzi citi sasniegumi. Dubaijas izstādes moto ir savienot prātus, lai veidotu labāku nākotni (Connecting minds, creating future). Šis moto lieliski sasaucas ar Latvijas valsts tēla stratēģijā definētajām vērtībām, jo mēs spējam piedāvāt vietu un talantus, kur radīt jaunus tehnoloģiju, dizaina un cita veida risinājumus dažādām dzīves situācijām. To esam pierādījuši arī Covid-19 pandēmijas laikā: sadarbojoties vairākiem uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm, kā vieni no pirmajiem pasaulē izstrādājām kontakta fiksēšanas lietotni “Apturi Covid”, izveidojām attālināto mācību platformu “Tava klase” un nodrošinājām Saeimai iespēju strādāt attālināti, platformā “e-Saeima”. Lai veicinātu inovāciju radīšanu LIAA paspārnē, esam nodrošinājuši atbalstu dažādu nozaru ekosistēmu veidošanās procesam. Šobrīd Latvijā sevi jau ir pieteikušas Bioekonomikas un Biomedicības, Viedo pilsētu un mobilitātes, Fotonikas un viedo materiālu ekosistēmas. Tieši uz šo ekosistēmu piedāvājumu bāzes mēs plānojam veidot Latvijas saturisko piedāvājumu izstādei, jo ekosistēmas apvieno industrijas uzņēmumus, pētniecības organizācijas un valsts pārvaldes institūcijas. EXPO izstāde šādām ekosistēmām jeb komandām ir lieliska skatuve, kurā piedāvāt savus risinājumus, kurus iespējams adaptēt konkrētai situācijai. Gan Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), gan citas reģiona valstis jau ir paziņojušas, ka EXPO izstādi plāno izmantot kā sava veida tirgus placi, kur atlasīt šo valstu attīstībai nepieciešamos tehnoloģiskos un cita veida produktus vai pakalpojumus. Piemēram, Saūda Arābija savai pārstāvniecībai EXPO ir atvēlējusi miljardu dolāru. Piedaloties izstādē, mūsu uzdevums ir pārstāvēt Latviju ne tikai AAE, bet arī visā Arābijas pussalā, kura aptver tādas ekonomiski attīstītas valstis Kā Omāna, Katara, Kuveita, Saūda Arābija un Bahreina. Šīs valstis ir starp pasaules bagātākajām un lielāko daļu preču un pakalpojumu iepērk no ārpuses. Šobrīd mūsu tirdzniecība ar šīm valstīm notiek salīdzinoši nelielā apjomā, lai gan potenciāls ir milzīgs. Īpaši labas iespējas sevi pieteikt Vidējo Austrumu reģionā ir dažādiem tehnoloģiju nozares, farmācijas, medicīnas pakalpojumu, dizaina priekšmetu, pārtikas un tūrisma nozares uzņēmumiem.

Metu konkursā meklēsim labākās idejas

Noslēgtais īres līgums par Latvijas dalību izstādē “EXPO 2020” paredz, ka izmantosim jau iepriekš izbūvētu paviljonu, kas tiks iekārtots atbilstoši izstādes tematikai. Paviljona kopējā platība divos stāvos ir aptuveni 600 m2. Pirmajā stāvā esam iecerējuši iekārtot Latvijas prezentācijas ekspozīciju, kaut ko atraktīvu un pārsteidzošu. Idejas tam kā vislabāk prezentēt Latviju meklēsim publiskā metu konkursā, kuru plānojam izsludināt novembrī. Organizēsim arī tikšanos ar visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, bet vērtēšanas žūrijā iekļausim pēc iespējas plašāku ekspertu loku. Esam ieinteresēti, lai process, izvēloties labāko piedāvājumu Latvijas paviljona noformējumam, noritētu caurspīdīgi. Savukārt pārējās paviljona telpas plānots izmantot dažādām izstādēm un divpusējo biznesa attiecību veidošanai. Šīs telpas noteiktā kārtībā visu izstādes laiku būs pieejamas mūsu uzņēmējiem. Pēc tam, kad tiks apstiprināta labākā ideja, līdz jūlijam noritēs darbs pie Latvijas ekspozīcijas iekārtošanas, jo saskaņā ar noslēgto līgumu par Latvijas dalību izstādē visiem darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2021. gada jūlija beigām. Paralēli tehniskajiem darbiem saistībā ar izstādes norisi Ekonomikas ministrija ir iecerējusi izveidot “EXPO 2020” konsultatīvo padomi, kurā līdzdarboties tiks pieaicināta Ārlietu ministrija, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un citas ieinteresētās puses.

Kādas ir uzņēmēju iespējas iesaistīties?

Lai gan EXPO izstāde tradicionāli tiek uzskatīta par valstu zīmola instrumentu, tai ir arī daudz citu funkciju. Latvijas gadījumā tā ir iespēja būtiski audzēt mūsu tirdzniecības apjomu ar Tuvo Austrumu reģiona valstīm. Izstādes organizatori jau šobrīd strādā pie vienotas dalībnieku mobilās lietotnes. Tā būs iespēja dibināt kontaktus vēl pirms izstādes sākuma un detalizēti iepazīties ar interesējošo valstu piedāvājumu. Turklāt izstāde norisināsies laikā, kad visdrīzāk pasaule sāks pilnvērtīgi atkopties no Covid-19 pandēmijas sekām, kas pavērs daudz jaunu iespēju. Esam iezīmējuši prioritāros virzienus, kuros strādāsim, gatavojoties EXPO izstādei.

Esam pieteikuši Latvijas dalību tādos “EXPO 2020” pasākumos kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstāde “GITEX”, farmācijas nozares izstāde “ArabHealth”, atjaunojamās enerģijas izstāde “WETEX”, inovatīvās būvniecības izstāde “Big5”, pārtikas izstāde “GulFood” un tūrisma nozarei veltītā izstāde “Arabian Travel market”, kā arī investīciju forums “Annual Investment meeting”. Uzņēmējus dalībai “EXPO 2020” uzrunāsim proaktīvi gan ar nozaru asociāciju starpniecību, gan arī tiešā veidā. Aicinām arī ikvienu, kuram ir interese par dalību, vērsties LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamentā, kurš koordinēs visus praktiskos jautājumus saistībā ar Latvijas dalību izstādē. Īpašs izaicinājums, gatavojoties izstādei, būs Latvijas diena, kura ieplānota 2021. gada 27. novembrī. Šajā dienā tiks organizēta īpaša Latvijas valsts augstāko amatpersonu pieņemšana, Biznesa forums, Latvijas pārtikas produktu degustācijas, Latvijas – AAE Apvienotās Ekonomiskās komitejas sēde, kā arī visas dienas garumā tiks nodrošināta Latvijas mākslinieku piedāvātā kultūras programma.

No izmaksu viedokļa esam izvēlējušies optimālāko risinājumu

Latvijas sabiedrībā joprojām bieži izskan neizpratne par nepieciešamību piedalīties EXPO izstādē un par tai atvēlētajiem tēriņiem. Šobrīd no izmaksu viedokļa esam izvēlējušies optimālāko risinājumu, un ar lielu pārliecību varam apgalvot, ka šie 3 miljoni, no kuriem paredzēts segt paviljona īres maksu, Latvijas ekspozīcijas iekārtošanu un satura nodrošināšanu izstādes norises laikā, tiešā vai netiešā veidā atgriezīsies Latvijas ekonomikā ar uzviju. Tikai līdzdarbojoties ar pasaules ekonomiski attīstītākajām valstīm mēs spēsim tuvināties Ziemeļvalstu ekonomiskās labklājības modelim, kura sasniegšanu esam definējuši par vienu no mūsu valsts stratēģiskajiem mērķiem. Lai par mums uzzinātu, ir jāizmanto katra izdevība, un “EXPO 2020” ir viena no šādām iespējām.